Vyhľadávanie
-
-

STEP real, spol. s.r.o.

Sídlo:
Vetvová 7,
811 02 Bratislava

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka č.: 52943/B
IČO: 44 193 114
DIČ: 2022646472

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2625075087/1100

Telefón:
Orange:
+421 905 556 963 – Ing. Zlata Kucharská

Telekom:
+421 911 923 064 – Ing. Zlata Kucharská

Konateľka spoločnosti:
Ing. Zlata Kucharská
+421 905 556 963/ +421 911 923 064
zlata.kucharska-ZVNC-stepreal.sk