Vyhľadávanie
-
-
Ponuka
Orná pôda a trvalé trávne porasty v k. ú. Šurany

Orná pôda a trvalé trávne porasty v k. ú. Šurany

Pozemky
orná pôda
Šurany (okres Nové Zámky)